Béke Ildikó rovata

Gelencsér Gábor: Filmolvasókönyv
A könyvek, a szavak kultúráját a mozi, a képek kultúrájának ellenlábasaként szokás emlegetni. Főképp az iskolában hangzik el gyakran ez az érv, amikor valóban döbbenetes adatok látnak napvilágot a fiatalok mozgókép-fogyasztásra és olvasásra szánt idejének arányáról. Ebbe a kis kötetbe gyűjtött recenziók amellett próbálnak érvelni, hogy a filmeket nemcsak látni kell, olvasni róluk legalább annyira érdemes, sőt ez a tevékenység gyakran még nagyobb szellemi élményt nyújt. A filmművészeti könyvek egy része ugyanis nem pusztán szakkönyv, hanem egy-egy történelmi korszakot, gondolkodásmódot, személyiséget bemutató, filozófiai, vallási vagy erkölcsi kérdést taglaló, s nem utolsó sorban lebilincselően érdekes olvasmány.

Kaiser László: Egyéniségek és filmművészet
„Meggyőződésem, hogy a művészetben, így a filmművészetben is a nagy alkotó általában súlyos egyéniség. Fordítva persze nem igaz, egy komoly személyiség miért lenne feltétlenül jelentős művész. A hét portréban hét olyan magyar és külföldi filmesnek örökítettem meg életét és pályáját, vagyis személyiségét, akik jelentős egyéniségek voltak egyben, s érdemes gondolkodásmódjukra, életükre is odafigyelni. Egyáltalán: alkatuk hogyan függ össze az alakítással, a munkával, a színészettel, a rendezéssel... Ezt vizsgálja a könyv olyan színészek és rendezők megrajzolásával, akik a jelennek is tanulságot kínálnak s az egyetemes és magyar filmkultúra meghatározó alakjai.”

Szekfű András: Fényes szelek, fújjátok!
Jancsó Miklós filmjeiről
Szekfű András a Kossuth-díjas filmrendező, Jancsó Miklós életművének elemzésére-értelmezésére vállalkozott. Bemutatja a korai sikeres- sikertelen riportfilmjeit, majd az Oldás és kötés-t követő - beleértve a Fényes szelek színpadi változatát is. Valamennyi Jancsó-filmről alapos, az életmű összefüggéseit és folytonosságát szem előtt tartó elemzést ad. Könyvét talán elsősorban azoknak a mozilátogatóknak írta, akiknek útmutatás kell Jancsó Miklós filmjeihez, mert nem értik őket, vagy bizonytalanok saját értelmezésükben. S a kötet ezzel egyidejűleg segít az egész modern filmművészet nyelve, a hagyományostól eltérő látásmódja megértésében is.

2021. July 19., 20:11