Napi érdekességek - szeptember 21.

A magyar dráma napja a magyarországi és határon kívüli magyar drámairodalom ünnepe.

1883. szeptember 21-én tartották Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költeményének ősbemutatóját a Nemzeti Színházban Paulay Ede rendezésében. 1984-ben kezdeményezte a Magyar Írók Szövetsége, hogy e jeles nap évfordulóján legyen a magyar dráma napja.
Az ősbemutató tehát Paulay Ede nevéhez kötődik, aki 1883-ban a Nemzeti Színház igazgató főrendezője volt. A nagy drámai költemények színre állítását a Csongor és Tündével kezdte, majd amikor Paulay megnézett Bécsben egy Faust-dramatizálást, azt nyilatkozta, hogy a vonaton hazafelé jövet eszébe jutott: “hiszen ilyenünk nekünk is van ” Engedélyt kért és kapott Madách Aladártól, az író fiától Az ember tragédiája átdolgozására. A drámai mű 4117 sorából 2560-at hagyott meg. Heves támadások érték a színrevitelt. Gyulay Pál ragaszkodott ahhoz, hogy Az ember tragédiája irodalom és nem színpadi mű, mások politikai ellenvetést tettek, kiváltképp azért, mert Paulay szabadkőműves volt, s a francia forradalom megítélése körül is összecsaptak az indulatok. Az igazgató-főrendezőt nem befolyásolta a fanyalgás. Dolgozott, s jól időzített meglepetést tartogatott a bemutatóra. Addig büdös, tűzveszélyes gázvilágítás nyújtott csöndes félhomályt a Nemzetinek, de Paulay Az ember tragédiája ősbemutatójára időzítette a villanyvilágítás premierjét. Felhangzott Erkel Hunyadi-nyitánya, fölment a függöny, s jött az első szín, amint Madách előírta: Menny és fényesség. Lenyűgözve ültek az emberek, mert a színpad – fennállása óta először – fényárban úszott. Az első előadáson Ádámot Nagy Imre, Évát Jászai Mari, Lucifert Gyenes László alakította. A színházi előadás nagy népszerűséget szerzett Madáchnak, a könyvkereskedők padlásán porosodó kötetei hirtelen keresettek lettek, s a vándor színigazgatók, ha anyagi gondjuk volt, elővették a Tragédiát, hogy pénzt hozzon a konyhára. A XIX. századi magyar irodalomból Petőfi mellett egyedül Madách került be a világirodalomba. Drámáját a világnyelvek mellett például egy afrikai törzsi nyelvre, kajálira is lefordították. A színpadi változat pedig máig jelen van a világ színpadain, minden évben feltűnik itt vagy amott.
Az emléknap célja a magyar színházművészet értékeinek jobb megismertetése, és az írók ösztönzése újabb alkotások létrehozására. Ezen a napon a magyar színházak külön programokat, rendezvényeket, előadásokat szerveznek, hogy ezekkel népszerűsítsék a magyar drámát. Ezen a napon adják át a Szép Ernő-jutalmat, valamint a Színházi Dramaturgok Céhe által alapított Az évad legjobb magyar drámája díjat az előző évad kiemelkedő műveiért.
A jeles nap egyben kulturális misszió is, hiszen magas irodalmi értéket képviselő, de elfeledett, keveset vagy soha nem játszott színdarabokat, drámai műveket fedezhet fel újra a közönség. A Magyar Dráma Napja éppúgy nemzeti örökségünk ünnepe, mint ahogyan a megírt művek öröklétének egyik legnemesebb bizonyítéka.

2020. September 16., 14:39