Online könyvajánló 43.

Ezen a héten három olvasnivalót ajánlunk figyelmükbe.

Tar Károly: Illemszótár
Az illem nem dogma, hanem az észszerűséget követő, az emberi kapcsolatokból kikövetkeztethető hasznos szabályok sokasága.
Ez a könyv nem kívánja a szájbarágós pedagógia gyakorlata szerint szabályokba szorítani a helyes viselkedés mikéntjét. Az illemben csak a jól viselkedni kész egyén jóérzése az állandó. Jóérzésből pedig mindenkor a megfelelő viselkedési szabályok is kialakíthatók. A szótár ehhez nyújt segítséget, támpontot, példát és sok hasznos ismeretet. A kényelmeseknek és a megcsontosodott illeműeknek nem ajánljuk ezt a könyvet. Hiábavalóan ne költsék erre a pénzüket. A változó időben a változtatás egyben jobbítás. A viselkedéskultúrának is új alapokról indulva kell javítania nem éppen dicséretes emberi kapcsolatainkon.

Gazdag József: A vadászat varázsa
Számomra a természet szépsége és benne a vadászat lehetősége jelenti az élet teljességét. Hűséges és elkötelezett híve vagyok a vadászterületnek a metszően hideg januárban zajló rókanásztól a friss havon érkező, karácsonyt álmodó december kínálta nyúlvadászatig. Élmények tárháza a vadászesztendő, ezt nem lehet megunni. Mert nincs holt szezon, csak holt terület. Igyekszem ötvözni a vadászat technikáját és etikáját, így sikeredik egy-egy ünnepnap a szorgos hétköznapok között. Amikor pedig eljön a számadás ideje, az emlékeimből fölelevenítek az Olvasó számára is néhányat.

Chernel István: A lábszánkózás kézikönyve
Az 1896-ban íródott könyv a síelés történetét írja le.
„Alig pár éve, hogy Közép-Európában mozgalom indult meg a Norvégiában s más északi tájakon ősidőktől fogva használatos "ski" (olv. si) meghonosítására. A ski vagy magyarosan lábszánkó, ugyanis az az eszköz, mely az egyénnek a havon való könnyű közlekedést biztosítja.
Ez a tény tehát első sorban sportkedvelőinket, vadászainkat, turistáinkat kecsegtette, hogy kapva kaptak a kísérletekre biztató felhívásokon s a ritkaság számba menő furcsa jószágokon, melyeket néhány nagyvárosi kereskedő importált.
Az 1892. év erős havazásai és kemény időjárása a lehető legkedvezőbb volt azok kipróbálására s gyakorlati értékének megállapítására. Németországban, Svájczban, Galicziában, Karinthiában, Stiriában, Felső-Ausztriában bevált s nálunk is kiállotta a tűzpróbát; s ha mindjárt nyomban nem terjedt el szélesebb körben, annak oka a szerszám nehéz megszerezhetősége, a vele való bánás tájékozatlansága volt s részben az előítélet is, mellyel minden kezdetnek meg kell küzdeni.
Próbálkozásaimmal egyidejűleg Németországban, Ausztriában megszülettek az első "Ski-klubbok"; nemsokára pedig 1893. febr. 2-án Mürzzuschlag-ban (Stiria) megvolt az első közép-európai lábszánkóverseny, melynek sikerét 1894. jan. 5. és 6-án a második - téli sportkiállítással egybekötve - tetőzte, nemkülönben az 1896. jan. 5. és 6-án Pötzleinsdorfon tartott nemzetközi mérkőzés.

2021. January 16., 11:18